top of page

המלאך בקצה הרקיעהמלאך בקצה הרקיע / (C) תומר רוזן גרייס


למי שלא קראה עדיין את הפוסט "חזרתיות בסיפור כאמצעי מרגיע" - הנה הסיפור שהופיע שם. מוזמנות גם להוריד אותו להדפסה (למטה בעמוד זה), לספר לילדים ולילדות וליהנות מההשפעה המרגיעה - וגם להמשיך אותו בעצמכן לפי אותו עיקרון!

היֹה היה מלאך רחום ששכן בענן בקצה הרקיע. הוא היה מלאך טוב ואוהב, שרצה להיטיב עם כל היצורים שבעולם.


מדי ערב הוא היה יוצא מבית הענן שלו ועף לו לסיור על פני כל האזור, בטבע וביישובים ובשדות, לבדוק אם מישהו זקוק לעזרתו.