top of page

העמוד הראשון של "טונסי ומירלי"

ככה נראה העמוד הראשון של כתב היד של "טונסי ומירלי – סיפור על שני סנאים"שלשום בדקתי במקרה אם יש לי עוד סיפורים במחברת שלא הקלדתי והשלמתי, ולהפתעתי הרבה גיליתי שממש במחברת זו מופיעה התחלת הסיפור "טונסי ומירלי" וכמה פרקים שלו בכתב יד!