top of page

ילד האדם


ערוך מתוך "הלגונה האבודה"

The Adam Child: Adapted by the author from "The Lost Lagoon"¨

מאת: רֶג דַאוּן

תרגמה מאנגלית: תומר רוזן גרייס

© Copyright Reg Down

כל הזכויות שמורות לרֶג דאוּן, 2010. אין לשכפל, להעביר או להשתמש בסיפור זה בחלקו או בשלמותו בכל צורה ללא רשותו של המחבר, מלבד ציטוטים קצרים במאמרי ביקורת ובחוות דעת.


היה היה פעם ילד מלאך שגר בשמיים. הוא שיחק עם כל ילדי המלאכים האחרים בין הכוכבים. יום אחד הוא הגיע לכוכב הלכת שקוראים לו כדור הארץ, והוא מצא חן בעיניו.

"הו, כוכב הלכת הזה נראה כל כך ירוק וזוהר," הוא קרא. "עם אוקיינוסים כחולים ועננים לבנים שנראים כמו קצף. הייתי רוצה לגור שם."

אז הילד המלאך עף אל הוריו וביקש לגור על האדמה.