top of page

מה בין וַלטר פרנקל לוויקטור פרנקל?

או: איך מתקשרת העשייה בגינה לחיפוש אחר משמעות ולטיפוח הבריאות ואיך מגיעים לשם?

למעשה, אין שום קשר בין שני האנשים הללו חוץ מאשר שם משפחתם המשותף, אלא שהם מתקשרים אצלי בדמיוני הבלשני והבלשי – ובחיי שלי. כיוון ששניהם העסיקו אותי ככותבים והוגים בתחומיהם השונים וקיבלתי משניהם השראה, וכיוון שהחשיבה שלי תמיד נוטה לחבר דברים ולחפש הקשרים היכן שניכר קשר לשוני כלשהו – ולו יהא שם משפחה משותף בלבד – הקִרבה ביניהם נוצרה לא רק בדמיוני, אלא גם בהשפעתם על חיי. כתבה זו עוסקת בהשראה שהם נתנו לי ועל החיבור ביניהם מתוך השפעתם האישית עליי בלבד. ולמה לי לכתוב על כך? כי אני חושבת שאפשר לקבל הרבה מאוד משניהם, כולל כיוונים חשובים ביותר למה שנקרא "סלוּטוגֶנֶזָה", או טיפוח הבריאות – משהו שכל הלוגותרפיה או חיפוש המשמעות של ויקטור פרנקל עוסק בו באופן מאוד ברור, גם אם לא בשם ספציפי זה – וגם ספציפית, לטיפוח הגינה וקירוב הטבע לילדים, דבר שבו עסק ולטר פרנקל כגנן וחקלאי שכתב ספרים נודעים על הנושא וכלל בהם לא מעט עצות ורעיונות לעשייה חקלאית עם ילדים, ושכבר כתבתי עליו באהדה רבה כאן.