top of page

חוברת ללימוד האצבוע ותחילת הנגינה בחלילית הפנטטונית דרך תמונות וסיפור, בהשראת עקרונות חינוך ולדורף.

ילדים צעירים לומדים טוב יותר בעזרת תמונה ודמיון. הסיפור המוצג בחוברת זו נוצר מתוך עבודה מעשית בהוראת המוסיקה לכתות א‘ ו-ב‘ בבית-ספר ולדורף. כאן מוגש הסיפור בנוסח משופר ובתוספת כמה שירים מקוריים לנגינה בחלילית הפנטטונית לאחר הלימוד הבסיסי. הדרך המוצגת בחוברת זו מתאימה להורים ומורים ללימוד ילדים צעירים (כיתות א' – ב').השראה להוראת הנגינה בחלילית הדיאטונית והמעבר מן החלילית הפנטטונית לדיאטונית ניתן למצוא בחוברת ההמשך "בואו של הנסיך".

ברוב בתי הספר ולדורף מהווה החלילית הפנטטונית כלי נגינה ראשון שלומדת הכיתה כולה. הסולם הפנטטוני נחשב כמתאים ביותר לגילאים הצעירים הודות לגמישותו המוסיקלית ולאווירה התמימה שהוא יוצר, המתאימה להלך הנפש של הילדות המוקדמת. לאחר כשנתיים של נגינה בחלילית זו מתבצע מעבר לחלילית דיאטונית (סופרן).

תומר עבדה שלוש שנים בבית הספר ולדורף בהוליווד שבצפון אירלנד, מהן הוקדשו שנתיים לעבודה מעשית בהוראת המוסיקה לגן ולכיתות בית הספר היסודי. היא למדה קומפוזיציה אצל מלחינים באירלנד ובישראל ובמהלך השנים עבדה במקביל גם על תחום הצבע והציור. כיום אם לשני ילדים וחיה בהרדוף.

הנסיכה בטירה הקסומה

75.00 ₪מחיר
    bottom of page