top of page

חוברות ללימוד חווייתי

של נגינה בחלילית פנטטונית וסופרן, לירה פנטטונית, קריאת תווים, קריאת שעון,

היווצרות הצבעים לפי גתה ועוד

למידה חווייתית היא אחד היסודות החשובים ביותר להוראה שפונה אל ילדים במקום שבו הם נמצאים - אל אהבת המשחק, הדמיון והיצירתיות. לימוד דרך סיפור, שיר, משחק וציור מעניק חוויית למידה עמוקה הרבה יותר מאשר למידה שכלתנית בלבד ולכן רמת ההפנמה של הילדים את הנושא או המיומנות הנלמדים בלמידה כזו גדולה ועמוקה הרבה יותר. דרך למידה כזו מומלצת בחום לכל ילדה וילד, וחשיבותה עולה אף יותר עבור ילדים שמתקשים בלמידה רגילה. תומר יצרה חוברות וספרים אלה מתוך ובמהלך ניסיונה כתלמידה, מתלמדת, אם ומורה. חוברות הנגינה בחלילית פנטטונית וסופרן וכן הסיפורים ללימוד תווים ראשיתם בעבודתה כמורה למוסיקה בבית ספר ולדורף בצפון אירלנד. החוברות נועדו לתת למורים מתחילים בבתי ספר ולדורף וכן להורים לילדים צעירים דרך ומסגרת לעבודה עם ילדיהם ותלמידיהם. בהמשך ועם צבירת ניסיון יכולים מורות ומורים ליצור סיפורים כאלה בעצמם, וחוברות אלה נועדו כדי לתת לכם השראה ודוגמה ליצירת סיפורים קוהרנטיים שיכולים לתת מענה לכל היבט של הנגינה בחלילית.

חוברות לימוד וספרים
(יתעדכנו מעת לעת)

bottom of page