top of page

כרטיס מתנה

‏25 ₪

לתת כרטיס מתנה זה ללכת על בטוח. בחרו סכום וכתבו ברכה אישית למקבל/ת המתנה.
ספרים מקסימים ואיכותיים מבית המעיין של תומר - מעיין הסיפורים שלי
מאוירים בציורים מקסימים בצבעי מים
לבחירתכם ספרים לגיל 3 - 13
...
לתת כרטיס מתנה זה ללכת על בטוח. בחרו סכום וכתבו ברכה אישית למקבל/ת המתנה. ספרים מקסימים ואיכותיים מבית המעיין של תומר - מעיין הסיפורים שלי מאוירים בציורים מקסימים בצבעי מים לבחירתכם ספרים לגיל 3 - 13

‏25 ₪
‏50 ₪
‏100 ₪
‏150 ₪
‏200 ₪
bottom of page