top of page

"מה קרה ליארי?" הוא סיפור על חוחית קטנה וירגזי קטן שנפגשו בקולות ציוצים עליזים מתחת לסככת הפרחים הסגולים. מה הם אמרו זה לזו ולאן קיתי עפה? ומה קרה ליארי כאשר הוא עף אחריה וחיפש אותה?

הסיפור נכתב וצויר בהשראת מפגש אמיתי ומקסים בין חוחית לירגזי בתחילת האביב, והציורים משקפים את הסככה, הגינה והנוף הממשי שבהם התרחש המפגש העליז והמשמח הזה.

מה קרה ליארי

48.00 ₪מחיר
    bottom of page