top of page

דולי מתחיל ללכת לגןמכירות את דוּלי הדביבון הקטן? הוא יושב לו בעגלה ונוסע עם אמא או אבא ללוות את אחיו הגדול לגן. הוא מצפה בכליון עיניים ללכת גם הוא לגן – אבל בינתיים, הוא גם שמח שהוא לא נאלץ להשאיר את אמא עם העגלה בחוץ ולהיכנס פנימה. ליבו בן השנתיים או השלוש מייחל להיות כמו אחיו הגדול – אבל הוא עדיין לא לגמרי מוכן לזה...

והנה מגיע היום הגדול שבו הוא הולך לגן. איזה שינוי כביר עומד להתחולל בחייו הצעירים! הוא יהיה כמו אחיו או אחותו הגדולים! כמו כל הילדים הגדולים, ילדי הגן, שהולכים בבוקר עם אמא לגן ונשארים שם! ואולי בסוף כמו אלה הגדולים באמת, ב"גן חובה", שעוסקים בפעילויות יותר מאתגרות ונראים לו ... גדולים כל כך!

אבל המעבר הזה יכול גם להיות מלווה במשבר – ולא רק מצד האח הקטן! האחות או האח הגדולים עלולים להרגיש שמקומם המיוחד כבוגרים – אלה שהולכים כבר לגן בעוד האח הקטן נשאר בבית – עומד להילקח מהם! אם הם הולכים לגן רב-גילאי, ייתכן שהם יחושו שזו הגננת "שלהם", והם לא רוצים שהיא תהיה פתאום גם הגננת של האח הקטן שלהם ושהוא יתפוס להם את כל הבימה!...