top of page

איך לספר לילדים באופן מלא חיים?


מה בעצם קורה לילד כשהוא מקשיב לסיפור?


הוא נישא על כנפי הדמיון, קצת בדומה לחלום. בזמן ההקשבה, הוא נמצא כמו במקום אחר, בהוויה אחרת. וכפי שאנו מתעוררים משנת חלום קצת אחרים ממה שהיינו לפני השינה – כפי ששנת הלילה מסוגלת לחולל בנו שינוי – כך גם סיפור טוב, כזה שבאמת לוקח את הילד אל מחוזות אחרים, אל "הוויה מקבילה", כביכול, שבה הוא חי בדמיונו עלילה וחוויה שונים מאלה הרגילים בחייו – סיפור כזה יכול להביא לכך שהילד שב מאותה הוויה קצת אחרת – הוויית הסיפור – כשהוא קצת אחר מכפי שהיה לפני ששמע אותו. הוא עובר שינוי במהלך שמיעת הסיפור, ובגילאים מאוחרים יותר גם דרך קריאתו, כמובן.


סיפור מלא חיים

לכן חשוב כל כך מה נספר לילדינו, ולא פחות מכך – איך נספר. קודם כל, רצוי שזה יהיה סיפור מלא חיים. מה פירוש "מלא חיים"? לסיפור מלא חיים יש כמה היבטים וישנן כמה דרכים ליצור אותו, או לספר סיפור קיים בדרך מלאת חיים.


השתתפות פנימית בסיפור

סיפור יכול להיות משעשע, עצוב או מרתק, שלֵו או הרפתקני – מה שחשוב הוא שתספרו אותו באופן כזה שתחוו השתתפות פנימית בסיפור. אם סיפור נוגע לליבכן או מעורר בכן הזדהות כלשהי, החוויה תעבור כמובן אל הילד והילדה.

כבר הכוונה שלכן משנה מאוד. גם סיפור פשוט לגמרי יכול לתת לילדה חוויה משמעותית אם תספרו אותו מתוך תשומת לב והשתתפות פנימית בחוויה. נסו, תוך כדי קריאה, לראות את הדברים במבט של ילד. כמה נפלא לראות טבלן שוחה במים ופתאום צולל ונעלם – ושב ומופיע במרחק-מה. הרי זה נראה כמו פלא של ממש!