top of page

"הצב הקטן ביותר בעולם..."


אתמול פגשתי צב זעיר בגינתי –


תראו איזה מתוק! הייתי חייבת לצלם אותו ככל שפלאפונִי יצליח.הסיפורים שמאחורי הסיפורים שלי...


מעבר לכך שמפגשים עם חיות הם חלק ניכר מן "הסיפורים שמאחורי הסיפורים" שלי, ושהצבּון החמוד הזה הזכיר לי מיידית שהוא הדור הבא של צב השיחים מסיפורי "צב המים וצב השיחים"[1] – הרי שזעירותו העלתה אצלי באחת את התיאור שובה הלב של טובה יאנסון ב"משפחת החיות המוזרות", כאשר המילון ששמו על כובעו השחור של הובּגובּלין הקוסם, כדי לכלוא בתוכו את צנצנת החול עם הארינמל הכּלוא בתוכה, מחרף ומגדף, התחיל להסתלסל וכל מילות חוצלארץ שבו החלו להפוך לרמשים זעירים שנפוצו לכל עבר ברחבי החדר, בעוד החול הפך למים וטפטף לו אל המרפסת. ואז הופיע לפתע על שולי המגבעת ההפוכה של הובּגובּלין – מי אם לא "הקיפוד הזעיר ביותר בעולם"....


טובה יאנסון הנפלאה