top of page

מהו סיפור מלא חיים?

סיפור מלא חיים - מהו?

סיפור מלא חיים הוא סיפור שנוצר מתוך תמונות חוויה פנימיות ומכיל אותן. כלומר, הוא נכתב או מסופר מתוך איזו כוונה פנימית ולא כסתם להטוטי מילים. גם אם באופן לא לגמרי מודע, מי שמספר סיפורים מלאי חיים מבקש להביא לילד ולילדה חוויה פנימית מיטיבה, שבונה משהו בעולמו הפנימי וגם מלמדת משהו על העולם שבו הם חיים, על הטבע, על חיי המשפחה והחברה, ועל ערכים משמעותיים שיש בהם כדי לפתח בהדרגה גם את הצד המוסרי בנפש.


כל המאפיינים הללו יכולים להתקיים גם בתוך סיפור מורכב בהמשכים – וגם בתוך חרוזים פשוטים לילדים! זו הסיבה שחרוזים מסוימים נחרטו כל כך בזיכרון ומעוררים מייד חוויה פנימית, תמונת דמיון פנימית שנטבעה בנו עוד מילדותנו – והרי אלה תמונות שממש "בונות תרבות" בתוכנו... על אחת כמה כשהם הולחנו וקיבלו מנגינה. קחו, למשל, את "הדואר בא היום / באוטו האדום / ולי הביא מכתב קטן / מכתב עם בול...." שנכתב והולחן על ידי נעמי שמר.