top of page

איזה ספר לקרוא?

עודכן: 17 בפבר׳


האם חשוב בכלל איזה ספר מתאים לאיזה גיל?

למה שלא תקרא כל ילדה מה שבא לה, בכל גיל שהוא? למה שלא ימצא כל ילד בעצמו ספר בשבילו – כל ספר שהוא? בחיבור קצר זה אדבר על "לקרוא" ו"להקריא" באותה נשימה – כיוון שההקראה לילדים שעדיין לא קוראים תתחלף בהדרגה בקריאה עצמאית שלהם, אבל החשיפה שלהם לתכנים כאלה או אחרים והבחירה מה לקרוא או להקריא, היא שאלה משותפת לשני המקרים.

אז קודם כל – ברור שחופש הבחירה הוא חלק מקסים בחוויית ההגעה לספרייה או בחירת הספר בחנות. עם זאת, כמה פעמים הביאה אותי היד המכוונת של שלומית, הספרנית החכמה והנעימה, לבחירת ספר ששבה את לבי במשך כל סוף השבוע? או כיוונה אותי לספר שאחרת לא הייתי רואה בכלל?

אמנם ישנן גישות שונות בנושא זה, אך נדמה לי שמשהו משותף לכולן – כולנו רוצים בטובת הילדים והילדות שלנו. כולנו רוצים שיהיה להם טוב, שהם ייהנו, שהקריאה תעשיר את השפה שלהם, את אוצר המילים והחוויות שלהם, ואולי אף תעניק להם קצת מוסר השכל על הדרך – או אולי אפילו כפואנטה העיקרית של הסיפור!

הכתבה הקטנה הזאת, כיוון שהיא ראשונה בנושא ומעין הקדמה, תִלקה קצת בשילוב של כלליות רבה מדי, עם דוגמאות ספציפיות מאוד, וכן בכך שאין בה הצגה מסודרת של אף גישה ספציפית וגם לא מובאות ורשימת מקורות. ראו בה שיתוף במחשבות שמעסיקות אותי מזה זמן רב למדי כאמא וכסופרת לילדים, שנועד לעורר מחשבות גם אצלכם...